Yeni Özellikler
*Tüm Tarayıcılarda Aynı Görünmeme Sorunu Düzeltildi.
*Satır Kaymaları Vardı Oyun İçinde Düzeltildi.
*Oyun İçerisinde Kim Açarsa En Altta Hangi Karakter Açtı İse Gösterir.
*Ronark Land Base'ye de Rank System Eklendi.
*Yeni Arayüz Eklendi.


Kurulum
*İndireceğiniz Dosyaların İçinde Bulunan 201.evt, 202.evt, 203.evt Dosyalarının İçindekileri Kendi .evtlerinizin İçerisine
*Panel Kısmı İçin Gerekli Dosyaları Panelinize RANK Klasörü Altında Koyunuz.


Eğer Eski Sürümü Kullanıyorsanız Direk 4. Adım'daki Triggeri Yenileyin.
1. Adım
PHP- Kodu:
ALTER TABLE USERDATA ADD LoyaltyTodayNow int NOT NULL DEFAULT 0
ALTER TABLE USERDATA ADD LoyaltyToday int NOT NULL DEFAULT 0
2. Adım
Account_logout Presedürüne Eklenecek
PHP- Kodu:
-- # Today Ladder Rank Start # --
DECLARE @strUserId char(21)
SELECT @strUserId = strCharID FROM CURRENTUSER WHERE strAccountID = @AccountID
UPDATE USERDATA SET LoyaltyToday = 0 FROM USERDATA WHERE strUserId = @strUserID
-- # Today Ladder Rank End # --
3. Adım
Load_user_data Presedürüne Eklenecek
PHP- Kodu:
-- # Today Ladder Rank Start # --
UPDATE USERDATA SET LoyaltyTodayNow = LoyaltyMonthly FROM USERDATA WHERE strUserId = @id
UPDATE USERDATA SET LoyaltyToday = 0 FROM USERDATA WHERE strUserId = @id
-- # Today Ladder Rank End # --


-- # Automatic Today Loyalty Restarter Stat # --

DECLARE @HourForLT tinyint
DECLARE @MinuteForLT tinyint
SET @HourForLT = DATEPART(HOUR,GETDATE())
SET @MinuteForLT = DATEPART(MINUTE,GETDATE())

IF (@HourForLT = 0) AND (@MinuteForLT = 0)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END
ELSE IF (@HourForLT = 0) AND (@MinuteForLT = 5)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END
ELSE IF (@HourForLT = 0) AND (@MinuteForLT = 10)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END
ELSE IF (@HourForLT = 12) AND (@MinuteForLT = 0)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END
ELSE IF (@HourForLT = 12) AND (@MinuteForLT = 5)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END
ELSE IF (@HourForLT = 12) AND (@MinuteForLT = 10)
BEGIN
UPDATE USERDATA SET Loyaltytoday = 0 WHERE Loyaltytoday != 0
END

-- # Automatic Today Loyalty Restarter End # --
4. Adım
Eklenecek Olan Trigger
PHP- Kodu:
CREATE TRIGGER [dbo].[TODAY_LOYALTY_UPDATE] ON [dbo].[USERDATA]
AFTER UPDATE AS
IF UPDATE(LoyaltyMonthly)
BEGIN

DECLARE @strUserId char(21)
DECLARE @LoyaltyDifference int
DECLARE @LoyaltyMonthly int
DECLARE @LoyaltyTodayNow int
DECLARE @Clan int
DECLARE @Level int
DECLARE @Nation int
DECLARE @Zone int

SELECT @Clan = Knights,@level = [Level],@Nation = Nation,@strUserId = strUserId,@LoyaltyMonthly = LoyaltyMonthly,@LoyaltyTodayNow = LoyaltyTodayNow,@Zone = Zone FROM INSERTED

IF @Zone = 201 or @Zone = 202 or @Zone = 203

BEGIN
SET @LoyaltyDifference = (@LoyaltyMonthly - @LoyaltyTodayNow)

IF CHARINDEX('-',@LoyaltyDifference) = 0
BEGIN
UPDATE USERDATA SET LoyaltyToday = @LoyaltyDifference WHERE strUserId = @strUserId
END
ELSE
BEGIN
UPDATE USERDATA SET LoyaltyToday = 0 WHERE strUserId = @strUserId
END
END

END
Client Taraflı Kurulum.
web_address_us.tbl de Bulunan 17,18,19'cu Satırın Karşısındaki IP'leri Kendi Server Adresinize Göre Değiştirin

17 = http:// Server IP /Rank/RonarkLand.php
18 = http:// Server IP /Rank/Ardream.php
19 = http:// Server IP /Rank/RonarkLandBase.php

Şeklinde Düzeltilecek ve Patch Olarak Atılacak.
Link : [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
Rar Şifresi : EveryBodyFooL